Cod etic / deontologic / de conduită

Raportare privind implementarea principiilor aplicabile conduitei profesionale a funcționarilor publici 2021

Raportare privind implementarea principiilor aplicabile conduitei profesionale a funcționarilor publici 2022

Formatul de raportare  privind implementarea procedurilor administrativ disciplinare aplicabile funcționarilor 2021

Formatul de raportare  privind implementarea procedurilor administrativ disciplinare aplicabile funcționarilor 2022

Cod conduită