Categorii de asigurați

Conform Legii 263/2010, asiguratul este persoana fizică pentru care angajatorul este obligat să reţină şi să plătească contribuţia individuală de asigurări sociale, precum şi persoana fizică care achită în nume propriu contribuţia de asigurări sociale.
Asiguraţii pot fi cetăţeni români, cetăţeni ai altor state sau apatrizi, pe perioada în care au, conform legii, domiciliul sau reşedinţa în România.
Asiguraţii au obligaţia să plătească contribuţii de asigurări sociale şi au dreptul să beneficieze de prestaţii de asigurări sociale, conform prezentei legi.
Conform art. 6, alin (1) din Legea nr. 263/2010, în sistemul public sunt asigurate obligatoriu, prin efectul legii:

  • a. persoanele care desfaşoară activităţi pe bază de contract individual de muncă;
  • b. funcţionarii publici;
  • d. alte persoane care realizează venituri asimilate salariilor pentru care se datorează contribuţie de asigurări sociale, potrivit prervederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.

Conform art. 6 alin (2), orice persoană se poate asigura în sistemul public de pensii, în baza unui contract de asigurare socială, în vederea obţinerii pensiei pentru limită de vârstă şi, după caz, în vederea completării venitului asigurat utilizat la calcului acestei categorii de pensie.