Stagiu de cotizare

În sistemul public de pensii, stagiul de cotizare se constituie din însumarea perioadelor pentru care s-a datorat contribuţia la bugetul asigurărilor sociale de stat de către angajator şi asigurat sau, după caz, s-a datorat şi plătit de către asiguraţii prevăzuţi la art. 6 alin. (1) pct. IV si VI şi alin. (2).
Stagiul de cotizare corespunzător contribuţiei de asigurări sociale datorate în condiţiile art. 31 alin. (5) se determină prin aplicarea asupra perioadei de cotizare a raportului dintre cota de contribuţie individuală de asigurări sociale şi cota de contribuţie de asigurări sociale aprobată pentru locurile de muncă în condiţii normale.
În sistemul public de pensii se asimilează stagiului de cotizare şi perioadele necontributive, denumite în continuare perioade asimilate, în care asiguratul:

 1. a beneficiat de pensie de invaliditate;
 2. a urmat cursurile de zi ale învăţământului universitar, organizat potrivit legii, pe durata normală a studiilor respective, cu condiţia absolvirii acestora cu diplomă;
 3. a satisfăcut serviciul militar ca militar în termen sau militar cu termen redus, pe durata legal stabilită, a fost concentrat, mobilizat sau în prizonierat;
 4. a beneficiat, în perioada 01 aprilie 2001 – 01 ianuarie 2006 de indemnizaţii de asigurări sociale, acordate potrivit legii;
 5. a beneficiat, începând cu data de 01 ianuarie 2005, de concediu pentru incapacitate temporara de muncă cauzată de accident de munca şi boli profesionale;
 6. a beneficiat, începând cu data de 01 ianuarie 2006, de concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, de până la 3 ani;
 7. a fost elev al unei şcoli militare/şcoli de agenţi de poliţie sau student al unei institutii de invatamant din sistemul de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala pentru formarea cadrelor militare, politistilor si functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, cu exceptia liceului militar.
  Asiguratii care au absolvit mai multe institutii de invatamant superior, conform prevederilor aliniatului 2, beneficiaza de asimilarea, ca stagiu de cotizare, a unei singure perioade de studii, la alegere.
  Persoanele prevazute mai sus beneficiaza de perioadele asimilate daca in aceste perioade nu au realizat stagii de cotizare in conditiile prezentei legi.
  Perioadele asimilate mai sus se valorifica pentru obtinerea prestatiilor de asigurari sociale in conditiile prevazute de prezenta lege.
  Adeverinta privind stagiu de cotizare se elibereaza de catre casa teritorila de pensii la cererea asiguratilor.
  Asiguratii isi pot vizualiza online stagiu de cotizare realizat dupa data de 01.04.2001 inregistrandu-se pe portalul www.cnpp.ro la sectiunea De ce sa-mi fac cont