Precizări cu privire la venitul minim lunar asigurat înscris în contractul de asigurare socială, începând cu data de 1 ianuarie 2023

/ Precizari