Precizări privind Legile cu caracter special

PRECIZĂRI
cu privire la aplicarea prevederilor  O.U.G. nr.168/2022
privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene,
precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
referitoare la drepturile prevăzute de legile cu caracter special