Precizări privind OUG105/1999, modificată de Lg.154/2021

Referitor la aplicarea O.G. nr.105/1999, modificată de Legea 154/2021 , facem precizarea că, în conformitate cu prevederile  O.U.G. nr.115/2023, drepturile stabilite pentru copiii persoanelor care s-au aflat in una dintre situațiile prevăzute la art.1 alin.1, lit.c si lit.g din Ordonanța Guvernului nr.105/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și pentru copiii prevăzuți la art 3 indice 1 alin(1) din aceeași ordonanță, se vor acorda si se vor plati incepand cu data de 01 ianuarie 2025.