Contestarea deciziilor de pensie

Deciziile de pensie emise de casele teritoriale de pensii pot fi contestate, în termen de 30 de zile de la comunicare, la Comisia Centrală de Contestaţii, ce funcţionează în cadrul CNPP.

Comisia Centrală de Contestaţii îşi desfăşoară activitatea potrivit prevederilor Ordinului comun nr. 1453/M.34/18.769/10.161 din 4 mai 2011.

DECIZIA DE PENSIE
Termen de contestare30 zile de la comunicare
Contestaţia se depuneCasa Teritorială de Pensii emitentă
Contestaţia se rezolvăComisia Centrală de Contestaţii – Casa Naţională de Pensii Publice
Termen de rezolvare45 de zile de la înregistrare

HOTĂRÂRE a Comisiei Centrale de Contestaţii se comunică în termen de 5 zile de la adoptare

Hotărârile Comisiei Centrale de Contestaţii pot fi atacate la instanţa judecătorească competentă (tribunal), în termen de 30 de zile de la comunicare.