Plăți pensii

MODALITĂȚI DE PLATĂ

Pensiile se plătesc de la data acordării, stabilită prin decizia casei teritoriale de pensii, cu excepţia pensiei anticipate şi a pensiei anticipate parţiale, care se plătesc de la data încetării calităţii de asigurat.

PLATA PENSIEI SE FACE LUNAR

Pensia se plăteşte personal titularului, tutorelui sau curatorului acestuia, ori mandatarului desemnat prin procură specială.

Plata pensiilor se face, în funcţie de opţiunea pensionarului, prin mandat poştal, în cont curent sau în cont de card. Indiferent de modalitate, taloanele de plată se transmit pensionarilor la domiciliu, prin Compania Naţională „Poşta Română”.

Beneficiarii drepturilor de pensie care nu au domiciliul în România pot opta pentru transferului în străinătate al acestor drepturi (numai prin CITIBANK).

 • ALPHA BANK
 • BANCA COMERCIALA ROMANA
 • BRD – GROUPE SOCIETE GENERALE
 • BANCA CARPATICA
 • BANCA TRANSILVANIA
 • CASA DE ECONOMII SI CONSEMNATIUNI
 • BANCPOST INTESA SAN PAOLO
 • LIBRA BANK
 • OTP BANK
 • PIRAEUS BANK
 • PROCREDIT BANK
 • RAIFFEISEN BANK
 • ROMANIAN INTERNATIONAL BANK – RIB
 • UNICREDIT TIRIAC
 • VOLKSBANK

Instituțiile bancare deschid conturi în baza solicitării personale a pensionarului, a reprezentantului legal sau după caz a mandatarului.

La deschiderea contului pensionarul trebuie să se prezinte cu decizia de pensie sau cu cuponul de pensie și buletinul de identitate.

Banca va confirma și va înscrie pe cererea adresată CJP, codul IBAN și denumirea unității bancare la care este alimentat contul. Cu cererea completată de bancă, pensionarii se vor prezenta la registratura CJP Iași, pentru înregistrarea acesteia.

În luna aprilie 2008 a fost semnată Convenția privind plata prestațiilor în străinătate cu Citibank Romania S.A.

Citibank Romania S.A. ofera servicii bancare aferente plății în străinătate a pensiilor și a altor drepturi de asigurari sociale pentru pensionarii care nu au domiciliul în Romania.