Încetarea plății

Plata pensiei încetează începând cu luna următoare celei în care a intervenit una dintre următoarele cauze:

 • pensionarul a decedat;
 • pensionarul nu mai îndeplineşte condiţiile legale în temeiul cărora i-a fost acordată pensia;
 • pensionarul de invaliditate sau pensionarul urmaş încadrat în grad de invaliditate şi-a redobândit capacitatea de muncă;
 • au expirat 12 luni de la data la care pensionarul de invaliditate sau pensionarul urmaş încadrat în grad de invaliditate:
  • nu s-a prezentat la revizuirea medicală obligatorie;
  • nu s-a prezentat la convocarea pentru expertizare medicală;
  • nu a mai urmat programele recuperatorii.
 • copilul, beneficiar al unei pensii de urmaş, a împlinit vârsta de 26 de ani;
 • pensionarul urmaş a fost condamnat, printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă, pentru infracţiunea de omor sau tentativă de omor, comisă asupra susţinătorului.