Situația incidentelor de integritate și măsurile adoptate pentru remedierea aspectelor care au favorizat producerea incidentului