Consilier debutant – perioadă determinată

Anunț concurs 30 ianuarie 2023

Formulare

Rezultat selecție dosare concurs 30 ianuarie 2023

Barem de notare– proba scrisă din 30 ianuarie 2023

Rezultat probă scrisă – concurs 30 ianuarie 2023 

Rezultat probă interviu din 02.02.2022

Rezultat contestație 

Rezultat concurs