Calculul pensiei

Cuantumul pensiei se determină prin înmulţirea punctajului mediu anual realizat de asigurat cu valoarea unui punct de pensie.

VALOAREA PUNCTULUI DE PENSIE = 1100 lei

Cuantum pensie = Punctaj mediu anual X valoare punct de pensie (1100 lei)

Punctajul lunar se calculează prin raportarea câştigului salarial brut/venitului lunar asigurat la câştigul salarial mediu brut din luna respectivă.

Punctaj lunar = Câştig salarial brut lunar : Câştig salarial mediu brut lunar

Punctajul anual se determină prin împărţirea la 12 a sumei punctajelor lunare realizate în anul calendaristic respectiv.

Punctaj anual = (Punctaj lunar 1 + Punctaj lunar 2 + … + Punctaj lunar 12) : 12

Punctajul mediu anual se determină prin împărţirea numărului de puncte rezultat din însumarea punctajelor anuale ale asiguratului la numărul de ani corespunzător stagiului complet de cotizare (anexa 5).

Punctaj mediu anual = (Punctaj anual 1 + Punctaj anual 2 + … + Punctaj anual N) : Nr. Ani stagiu complet

PUNCTAJ PENTRU PERIOADELE ASIMILATE:

Perioada asimilataCâştigul lunar luat în calcul
Pensie de invaliditateCuantumul pensiei de invaliditate
Studiile universitare
Serviciul/stagiul militar
Concediu de creştere a copilului
25% din câştigul salarial mediu brut lunar din perioadele respective
Concediu pentru incapacitate temporară de muncăCuantumul indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă

Pentru stagiul potenţial acordat persoanelor în drept să obţină pensie de invaliditate, punctajul lunar este de:

  • 0,70 puncte pentru gradul I de invaliditate;
  • 0,55 puncte pentru gradul II de invaliditate;
  • 0,35 puncte pentru gradul III de invaliditate.

!!! MAJORAREA PUNCTAJELOR PENTRU PERIOADELE LUCRATE Î GRUPE DE MUNCĂ, CONDIŢII DEOSEBITE SAU CONDIŢII SPECIALE

Punctajele lunare realizate în perioadele respective se majorează după cum urmează:

  1. A. cu 25% pentru perioadele în care au desfăşurat activităţi în grupa a II-a de muncă sau în locuri încadrate în condiţii deosebite;
  2. B. cu 50% pentru perioadele în care au desfăşurat activităţi încadrate în grupa I de muncă sau în locuri încadrate în condiţii speciale;
  3. C.cu 50 % pentru perioadele în care au desfăşurat activităţi încadrate în alte condiţii de muncă.