Stabiliri pensii

CONTESTAREA DECIZIILOR DE PENSIE

Deciziile de pensie emise de casele teritoriale de pensii pot fi contestate, în termen de 30 de zile de la comunicare, la Comisia Centrală de Contestaţii, ce funcţionează în cadrul CNPP.

Comisia Centrală de Contestaţii îşi desfăşoară activitatea potrivit prevederilor Ordinului comun nr. 1453/M.34/18.769/10.161 din 4 mai 2011.

DECIZIA DE PENSIE
Termen de contestare 30 zile de la comunicare
Contestaţia se depuneCasa Teritorială de Pensii emitentă
Contestaţia se rezolvă Comisia Centrală de Contestaţii - Casa Naţională de Pensii Publice
Termen de rezolvare 45 de zile de la înregistrare
HOTĂRÂRE a Comisiei Centrale de Contestaţii
se comunică în termen de 5 zile de la adoptare

Hotărârile Comisiei Centrale de Contestaţii pot fi atacate la instanţa judecătorească competentă (tribunal), în termen de 30 de zile de la comunicare.

.

Casa de Pensii Iasi - Str. Anastasie Panu nr. 17-19, bl. Ghica Voda, sc. 2A-2B, tel. 0232-218.540
e-mail: cjp.iasi@cnpp.ro