Stabiliri pensii

CALCULUL PENSIILOR

Cuantumul pensiei se determină prin înmulţirea punctajului mediu anual realizat de asigurat cu valoarea unui punct de pensie.

VALOAREA PUNCTULUI DE PENSIE = 1100 lei

Cuantum pensie = Punctaj mediu anual X valoare punct de pensie (1100 lei)

Punctajul lunar se calculează prin raportarea câştigului salarial brut/venitului lunar asigurat la câştigul salarial mediu brut din luna respectivă.

Punctaj lunar = Câştig salarial brut lunar : Câştig salarial mediu brut lunar

Punctajul anual se determină prin împărţirea la 12 a sumei punctajelor lunare realizate în anul calendaristic respectiv.

Punctaj anual = (Pctj lunar1 + Pctj lunar2 + ... + Pctj lunar12) : 12

Punctajul mediu anual se determină prin împărţirea numărului de puncte rezultat din însumarea punctajelor anuale ale asiguratului la numărul de ani corespunzător stagiului complet de cotizare (anexa 5).

Punctaj mediu anual = (Pctj anual1 + Pctj anual2 + ... + Pctj anualN) : Nr. Ani stagiu complet

PUNCTAJ PENTRU PERIOADELE ASIMILATE

Perioada asimilata Câştigul lunar luat în calcul
Pensie de invaliditate Cuantumul pensiei de invaliditate
Studiile universitare
Serviciul/stagiul militar
Concediu de creştere a copilului
25% din câştigul salarial mediu brut lunar din perioadele respective
Concediu pentru incapacitate temporară de muncă Cuantumul indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă

Pentru stagiul potenţial acordat persoanelor în drept să obţină pensie de invaliditate, punctajul lunar este de:

  • 0,70 puncte pentru gradul I de invaliditate;
  • 0,55 puncte pentru gradul II de invaliditate;
  • 0,35 puncte pentru gradul III de invaliditate.

!!! MAJORAREA PUNCTAJELOR PENTRU PERIOADELE LUCRATE Î GRUPE DE MUNCĂ, CONDIŢII DEOSEBITE SAU CONDIŢII SPECIALE

Punctajele lunare realizate în perioadele respective se majorează după cum urmează:

  1. A. cu 25% pentru perioadele în care au desfăşurat activităţi în grupa a II-a de muncă sau în locuri încadrate în condiţii deosebite;
  2. B. cu 50% pentru perioadele în care au desfăşurat activităţi încadrate în grupa I de muncă sau în locuri încadrate în condiţii speciale;
  3. C.cu 50 % pentru perioadele în care au desfăşurat activităţi încadrate în alte condiţii de muncă.
Casa de Pensii Iasi - Str. Anastasie Panu nr. 17-19, bl. Ghica Voda, sc. 2A-2B, tel. 0232-218.540
e-mail: cjp.iasi@cnpp.ro