Posturi

Conditiile de perticipare la concurs

Pentru fiecare post vacant existent in structura organizatorica a institutiei noastre in momentul aprobarii scoaterii la concurs a acestora se publica un anunt in presa sau Monitorul Oficial dupa caz privind conditiile de participare la concurs astfel:
 • pentru functionarii publici:
  • anuntul se publica in Monitorul Oficial cu 30 de zile inainte de organizarea concursului dupa primirea avizului de scoatere la concurs;
  • conditiile de participare la concurs sunt:
  • vechimea in specialitate;
  • studiile in domeniu sau cele solicitate de institutie;
  • atestate suplimentare in diferite domenii in functie de cerintele postului;
  • cunostinte auxiliare solicitate de fisa postului scos la concurs;
  • stare de sanatate corespunzatoare;
  • fara antecedente penale;
  • depunerea dosarului in termenele prevazute de lege cu toate actele solicitate;
  • altele conform prevederilor legale;
  • toate informatiile privind tematica, bibliografia, conditiile de participare la concurs vor fi intotdeauna afisate si la sediul institutiei din Str. Anastasie Panu nr. 17-19, bl. Ghica Voda sc. 2A-2B conform prevederilor legale in vigoare.
 • pentru personalul contractul:
  • anuntul se publica intr-un ziar local si la sediul institutiei cu cel putin 30 de zile inainte de organizarea concursului;
  • conditiile de participare la concurs sunt urmatoarele;
  • vechimea in domeniu;
  • studiile in domeniu sau cele solicitate de institutie;
  • atestate suplimentare in diferite domenii in functie de cerintele postului;
  • cunostinte auxiliare solicitate de fisa postului scos la concurs;
  • stare de sanatate corespunzatoare;
  • fara antecedente penale;
  • depunerea dosarului in termenele prevazute de lege cu toata documentatia solicitata;
  • altele conform prevederilor legale.
Casa de Pensii Iasi - Str. Anastasie Panu nr. 17-19, bl. Ghica Voda, sc. 2A-2B, tel. 0232-218.540
e-mail: cjp.iasi@cnpp.ro