Posturi


Acte necesare pentru depunerea unui dosar în vederea participării la concurs:
 • cerere sau formular tip de înscriere în cazul funcţiilor publice (poate fi procurat direct de pe site-ul nostru sau de la Comp. Management Resurse Umane)
 • curriculum vitae
 • cazier judiciar
 • recomandare de la ultimul loc de muncă sau facultate după caz
 • fişă medicală tip pentru angajare avizată de medicul de medicina muncii
 • adeverinţă de studii sau diplomă (copie şi original)
 • fişă de lichidare (după caz)
 • notă de transfer (după caz)
 • bulletin de identitate (copie şi original)
 • certificat de naştere (copie şi original)
 • certificat de căsătorie după caz (copie şi original)
 • două poze tip bulletin
 • alte acte solicitate in functie de cerinţele postului scos la concurs
Formulare necesare

Casa de Pensii Iasi - Str. Anastasie Panu nr. 17-19, bl. Ghica Voda, sc. 2A-2B, tel. 0232-218.540
e-mail: cjp.iasi@cnpp.ro