Cine beneficiază de bilet de tratament gratuit?

Beneficiază gratuit de bilet de tratament următoarele categorii de persoane:
– asigurații aflați în incapacitate temporară de muncă pe o perioada mai mare de 90 de zile, precum și pensionarii de invaliditate cărora li s-a stabilit de către serviciile de expertiză medicală programul individual de recuperare;
– persoanele cu drepturi stabilite în baza Decretului-lege nr. 118/1990, cu modificările și completările ulterioare, privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatură instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în strainatate ori constituite în prizonieri precum și persoanele cu drepturile stabilite în baza Legii nr. 189/2000 cu modificările și completările ulterioare, privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice;
– pensionarii IOVR cu drepturile stabilite în baza Legii nr. 49/1999 cu modificările și completările ulterioare;
– veteranii de război, în baza Legii nr. 44/1994 cu modificările și completările ulterioare;
– salariații care lucrează în locuri de muncă în condiții speciale prevazute de art. 20, lit. b din Legea nr. 19/2000 cu modificările si completările ulterioare, respectiv locurile de muncă din activitățile de cercetare, explorare, exploatare sau prelucrare a materiilor prime nucleare, zonele I si II de expunere la radiații.

Persoanele deținătoare de certificat de persoana cu handicap, eliberat potrivit O.U.G. nr. 102/1999 pentru protecția specială și integrarea în munca a persoanelor cu handicap, aprobată prin Legea nr. 519/2002, cu modificările și completările ulterioare.