Anunț privind transmiterea prin mijloace electronice a adeverințelor de studiu