Adeverinţa CAS


Denumire angajator___________________________
Sediu______________________________________
Cod fiscal___________________________________
Nr. înregistrare la Registrul Comerţului_____________
Nr.________/________


ADEVERINŢA


Privind achitarea contribuţiei de asigurări sociale pentru asiguratul________________________________ CNP______________________solicitant al unei pensii_________________________________________

AnLunaTotal zile din care În condiţiiCuantumNr crt din declaraţia nominală lunarăCAS datorat de asiguratSume înregistrate în Anexa 1.2 la rubrica M Total CAS de viratTotal CAS viratNr/data mijlocului de plată
NormDeosebSpecZile prestSalarIndemnizaţie pt incapacitate temporară de muncă
200104-----------
200105-----------
200106-----------
200107-----------
200108-----------
200109-----------
200110-----------
200111-----------
200112-----------
200201-----------
200202-----------
200203-----------
200204-----------
200205-----------
200206-----------
200207-----------
200208-----------
200209-----------
200210-----------
200211-----------
200212-----------
200301-----------
200302-----------
200303-----------
200304-----------
200305-----------
200306-----------
200307-----------
200308-----------
200309-----------
200310-----------


Numele________________________Prenumele______________________
Functia__________________Semnatura si stampila___________________
Data____________________
Casa de Pensii Iasi - Str. Anastasie Panu nr. 17-19, bl. Ghica Voda, sc. 2A-2B, tel. 0232-218.540
e-mail: cjp.iasi@cnpp.ro